สำหรับผู้ดูแลระบบ
ระบบฐานข้อมูลการจัดหางาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Employment Database System , Maejo University
หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน ตำแหน่งาน รายงานข้อมูลตำแหน่งาน รายงานแยกตามข้อมูลนักศึกษา
ลงชื่อเข้าใช้งาน
username :  
password :  
 
สมัครการใช้งาน
สำหรับหน่วยงานภายนอก หากต้องการลงประกาศรับสมัครงานในระบบฐานข้อมูลนี้ กรุณาลงทะเบียนก่อนโดย...
คลิกที่นี่
 
ตำแหน่งานแยกตามประเภท
ระบบฐานข้อมูลการจัดหางาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Employment Database System , Maejo University
งานจัดหางาน กองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้