แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดหน่วยงาน
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
สารสนเทศหน่วยงาน
Skip Navigation Links.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
โครงสร้างการบริหารงาน สถานะ : โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย » หน่วยงานแบบวิสาหกิจ  » มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานสายสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อภาษาไทย : สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ()
ชื่อภาษาอังกฤษ :
ผู้บริหาร
ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม  (ผู้อำนวยการ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย)
นายสมบูรณ์ กลัดกลีบ  (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย)
ดร.สุรชัย ศาลิรัศ  (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย)
ติดต่อ
โทรศัพท์ : โทรสาร :
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290