แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
นักศึกษา
รายการรางวัลของนักศึกษาที่ได้รับ
วันที่เริ่มต้น :  วันที่สิ้นสุด :
ระดับการศึกษา :
ระดับรางวัล :
ประเภท :
 
รายงานนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณทั้งหมด  
ที่คณะที่มีการเรียนการสอนจำนวนผลงานที่ได้รับการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
1 พัฒนาการท่องเที่ยว 1
2 ศิลปศาสตร์ 1
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290