แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายงานการได้รับรางวัลของนักศึกษา
รายงานการได้รับรางวัลของนักศึกษา
 รายการวันที่ระดับประเภทผู้ได้รับรางวัล
รายการส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวด 22/03/2562 ระดับหน่วยงานด้านวิชาการ
- นายวรปรัชญ์ คิ้วดวงตา
- นายพงศธร คำปินตา
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290