แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
งานวิจัย
ค้นหาวารสารงานวิจัย
ชื่อวารสาร :  
ข้อมูลชื่อวารสารที่งานวิจัยที่อ้างอิงถึงตีพิมพ์ ที่สามารถอ้างอิงเป็น KPI ได้
รายชื่อวารสารweigth(บุคลากร)weigth(ป.โท)weigth(ป.เอก)
Advances in Hospitality and Leisure 1 1 1
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology - ISI , Scopus 1 1 1
Chiang Mai Journal of Science 0.8 0.8 0.8
Buffalo Bulletin - ISI 1 1 1
Southest Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health - ISI , Scopus 1 1 1
Environment Asia - Scopus 1 1 1
Kasetsart Journal - Natural Science - Scopus 1 1 1
Journal of the Medical Association of Thailand - Scimago Q1 , Scopus, สมศ 1 1 1
Science Asia - Scimago Q2 , ISI , Scopus, สมศ. 1 1 1
Thai Journal of Pharmaceutical Sciences - Scopus 1 1 1
Thai Journal of Veterinary Medicine - ISI , Scopus, สมศ. 1 1 1
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United of America - Scimago Q1 1 1 1
Nature - Scimago Q1 1 1 1
Science - Scimago Q1 1 1 1
Jurnal of the Royal Society Interface - Scimago Q1 1 1 1
Proceedings of the Japan Academy Series B: Physical and Biological Sciences - Scimago Q1 1 1 1
Scientific American - Scimago Q1 1 1 1
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.25 0.5 0.25
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.25 0.75 0.25
Philosophical Transactions of the royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences - Scimago Q1 1 1 1
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences - Scimago Q1 1 1 1
Die Naturwissenschaften - Scimago Q1 1 1 1
Journal of Advanced Research - Scimago Q1 1 1 1
Chinese Science Bulletin - Scimago Q1 1 1 1
Journal of Research of the National Institute of Standards and Thechnology - Scimago Q1 1 1 1
Science Progress - Scimago Q1 1 1 1
Progress in Natural Science - Scimago Q1 1 1 1
Anais da Academia Brasileira de Ciencias - Scimago Q1 1 1 1
International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering - Scimago Q1 1 1 1
Journal of the Royal Society of New Zealand -Scimago Q1 1 1 1
Current Science - Scimago Q1 1 1 1
American Journal of Applied Sciences - Scimago Q1 1 1 1
Pacific Science - Scimago Q1 1 1 1
Journal of Scientific and Industrial Research - Scimago Q2 1 1 1
Handbook of Environmental Chemistry, Volume 5: Water Pollution - Scimago Q2 1 1 1
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950...
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290