แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประถมศึกษา
ชื่อ - สกุล วันที่บรรจุ ประเภท เลขที่อัตรา
นายอินทร ศรีผสม 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 247
นายสมบัติ ใคร้จักร์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 244
นายสมบัติ ใคร้จักร์ 01-11-2556 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 244
นายอินทร ศรีผสม 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 247
นายอินทร ศรีผสม 15-03-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) 247
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290