แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
บทความทางวิชาการ
ระบบค้นหาบทความทางวิชาการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงาน รายการบทความทางวิชาการทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแยกตามหน่วยงานที่เจ้าของผลงานสังกัด
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290