<มีนาคม 2562>
25
26
27
28
1
23
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18
19
20
21
22
2324
25
26
27
28
29
3031
12
3
4567
รายการประชุมประจำวันที่ 24-03-2562
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Chart.
Chart.
Chart.
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080