<กรกฎาคม 2562>
24
25
26
27
28
2930
1
2
3
4
5
67
8
910
11
12
1314
15
161718
19
2021
22
23
24
25262728
293031
1234
รายการประชุมประจำวันที่ 19-07-2562
เวลา 15:00 - 16:30
เชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 19-07-2562
เวลา 13:30 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2562
สถานที่ประชุม : ห้อง IC 103
วันที่ประชุม : 19-07-2562
เวลา 13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่ ครั้งที่ 9/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ประชุม : 19-07-2562
เวลา 13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมเศรษฐปริทัศน์ 2 ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประชุม : 19-07-2562
เวลา 11:00 - 12:00
เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 19-07-2562
เวลา 09:30 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันที่ประชุม : 19-07-2562
เวลา 09:00 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ครั้งที่ 5/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ประชุม : 19-07-2562
กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Chart.
Chart.
Chart.
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080