<กันยายน 2562>
26
27
28
29
30
311
2
3
4
56
7
8
9
10
11
12
13
1415
16
17
18
19
202122
232425
26
272829
30123456
รายการประชุมประจำวันที่ 16-09-2562
เวลา 17:00 - 18:00
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2562
สถานที่ประชุม : IC103 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 16-09-2562
เวลา 16:00 - 17:00
การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม IC103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ประชุม : 16-09-2562
เวลา 15:00 - 17:00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 16-09-2562
เวลา 13:30 - 15:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม IC 103 ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 16-09-2562
เวลา 09:30 - 12:00
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ครั้งที่ 8/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
วันที่ประชุม : 16-09-2562
เวลา 09:00 - 12:00
ประชุมกรรมการกองทุนคณะฯ ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่ 2/2562
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ประชุม : 16-09-2562
กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Chart.
Chart.
Chart.
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080