ประชุม
ติดต่อเรา
» หน้าหลัก » ติดต่อเรา
 
  • ป้อนชื่อผู้ที่ติดต่อลงในช่อง "ชื่อผู้ติดต่อ"
  • ป้อนข้อมูลที่เราสามารถติดต่อกลับหาท่านได้ลงในช่อง "ข้อมูลการติดต่อกลับ"
  • ป้อนข้อมูลหรือเรื่องที่ท่านต้องการติดต่อเราลงในช่อง "เรื่องที่ติดต่อเรา"
หมายเหตุ : กรณีเป็นบุคลากรภายในที่ Login เข้าสู่ระบบ ไม่ต้องป้อน "ชื่อผู้ติดต่อ" และ "ข้อมูลการติดต่อกลับ" ระบบจะเพิ่มให้อัตโนมัติ
แบบฟอร์มติดต่อกับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อกลับ
เรื่องที่ติดต่อเรา
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080