แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา The Inbound Exchange Student Program 2019
แหล่งทุน : อื่นๆ 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสไปศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพที่ National Pingtung University (NPTU), สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ประเภท :
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน :
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์ งานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. 3213
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
30/11/2561  - 24/06/2562
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290