แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Tokai University ประจำปี 2019
แหล่งทุน : Tokai University 
เป้าหมาย : อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วัตถุประสงค์ : ศึกษาวิจัยและดูงาน
ประเภท :
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน : 1 เดือน
สอบถามได้ที่ :
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
17/07/2561  - 15/09/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290