แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ Program for Academic Exchange (PAX) ประจำปี 2018-2019
แหล่งทุน : National Chung Hsing University ไต้หวัน 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ :
ประเภท :
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน :
สอบถามได้ที่ : ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวไปดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม LC7 ชั้น 2 ศูนย์ภาษา อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
19/03/2561  - 20/03/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290