แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวสาร
นายกรัฐมนตรีตรวจราชการ จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการ และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ติดตามการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ รก.ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงาน และผู้นำองค์กรนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "มหาลัยแม่โจ้เป็น มหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ที่ต้องดูแลเกษตรกรและมุ่งเน้นการเกษตรปลอดภัยสร้างอาหารปลอดภัยให้กับสังคมประเทศชาติ และการส่งเสริมการยกระดับการใช้ Soft Power 5F คือ อาหาร(Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์(Film) การออกแบบแฟชั่นไทย(Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย(Fighting) และเทศกาล(Festival) ขอชื่นชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของแม่โจ้ซึ่งหน่วยงานต่างๆสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้"
-ผู้ดูแลระบบฝ่ายสื่อสารองค์กร -   17/03/2566   ข่าวกิจกรรม   306 ครั้ง
ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
- ไม่มีข้อมูล -
ส่วนที่ 3 รูปภาพประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290