แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวสาร
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ฝ่าเท้าป้องกันอันตรายจากการหกล้ม
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 -11.00น. คณะศิลปศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการ Surasole & Surapodo foot pressure analytic ในการวิเคราะห์น้ำหนักการเดิน ตรวจเช็คสุขภาพฝ่าเท้า เพื่อแก้ไขและป้องกันอันตรายจากการหกล้มสามารถเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งรับฟังผลการวิเคราะห์ฝ่าเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคึกคัก ณ ลานกิจกรรมนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับ Surasole & Surapodo foot pressure analytic เป็นนวัตกรรม และ Solution ในการดูแลสุขภาพเท้า จุดเด่นคือมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงกด ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลไปประมวณผลบนระบบ Cloud จากนั้นสร้างรายงานวิเคราะห์การเคลื่อนไหวขึ้น ช่วยให้การวิเคราะห์สุขภาวะเท้าสามารถทาได้ด้วยการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ graphic แทนการมองด้วยตาเปล่า รวมถึงมี platform ที่ใช้ในการปรึกษาปัญหาสุขภาพเท้าออนไลน์ (Telemedicine) ทาให้สามารถเข้าถึงการรักษาทางไกลได้ ใช้ในการค้นหาความผิดปกติ ที่ตาไม่สามารถมองเห็น ช่วยให้แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การกีฬา วางแผนในการรักษาหรือฝึกซ้อมคนไข้/นักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนวิธีการจาก analog ให้เป็น digital สามารถนามาใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้ ทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจวัด และดูแลสุขภาพเท้าได้มากขึ้น
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร   17/03/2566   ข่าวกิจกรรม   144 ครั้ง
ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
- ไม่มีข้อมูล -
ส่วนที่ 3 รูปภาพประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290