แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวสาร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ชมรมนิสิตเก่าภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับทีมวิทยากร นำทีมโดย “โค้ชหนึ่ง” ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Modern Football กับการกีฬาไทยสู่สากล” ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร   17/03/2566   ข่าวกิจกรรม   180 ครั้ง
ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
- ไม่มีข้อมูล -
ส่วนที่ 3 รูปภาพประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290