แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวสาร
ตัวแทน จาก National Taiwan Normal University (NTNU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Prof. Frank Yung-Hsiang Ying, Executive Vice President และ Prof. Yan-Nan Hu, Vice president for School of Continuing Education จาก National Taiwan Normal University (NTNU), สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเดินทางมาหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพวงแสด (ชั้น 2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
นางกนกวรรณ เครือมณี   17/03/2566   ข่าวกิจกรรม   237 ครั้ง
ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
- ไม่มีข้อมูล -
ส่วนที่ 3 รูปภาพประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290