แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวสาร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 001 ตำแหน่งผุ้เชี่ยวชาญชาวต่างประะทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่่่่่่่่โจ้ (ครั้งที่่ 2)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 001 ตำแหน่งผุ้เชี่ยวชาญชาวต่างประะทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่่่่่่่่โจ้ (ครั้งที่่ 2)
นางอภิญญา โตสิตารัตน์   09/02/2566   ข่าวรับสมัครงาน   157 ครั้ง
ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 3 รูปภาพประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290