แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 รายละเอียดข่าวสารประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวสาร
on Recruitment for a Competitive Examination to Employ a Foreigner as a Temporary Employee with an Employment Contract (ฺฺBudget Money) Position Number 001, a Foreign Specialist under the Faculty of Business Administration Maejo University (Second Time)
on Recruitment for a Competitive Examination to Employ a Foreigner as a Temporary Employee with an Employment Contract (ฺฺBudget Money) Position Number 001, a Foreign Specialist under the Faculty of Business Administration Maejo University (Second Time)
นางอภิญญา โตสิตารัตน์   09/02/2566   ข่าวรับสมัครงาน   156 ครั้ง
ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
เอกสาร
recruitment
ส่วนที่ 3 รูปภาพประกอบข่าวสารประชาสัมพันธ์
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290