ระบบแจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพต่อเมื่อทำงานบน IE Version 8.0 ขึ้นไป [Download]
หน้าหลักระบบบริหารจัดการความรู้ ทีมงานพัฒนาระบบ ทีมงานพัฒนาระบบ
E-Mail(มหาวิทยาลัย)

Password

** รหัสผ่านเดียวกับที่ใช้ในระบบ e-mail มหาวิทยาลัย
 

ทีมงานด้านการพัฒนาระบบ

สุระพล ริยะนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักคุณภาพและมตารฐานการศึกษา

นพมาศ สุขใจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วสุ ไชยศรีหา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด กองแผนงาน

อาทิตย์ แก้วถาวร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มนสิชา มีแสงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารนสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290