แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายงานการได้รับรางวัลของนักศึกษา
รายงานการได้รับรางวัลของนักศึกษา
 รายการวันที่ระดับประเภทผู้ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ประเภทกรรเชียงชาย 08/03/2561 ระดับชาติด้านกีฬา สุขภาพ
- นายกิตติกร ศรีสวัสดิ์
 
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290