แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการสนองงานในพระองค์

วัตถุประสงค์
1เพื่อผลิตผัก ผลไม้และไม้ดอก ไม้ประดับ ให้ปลอดภัยจากสารเคมี โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี และเพื่อความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม
2 
3 
4 

เป้าหมายการดำเนินงาน
1 
2งานแปรรูปผลิตภัณฑ์และคัดบรรจุผลผลิต - การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวเกรียบแก้วมังกร , ข้าวเกรียบฟักทอง , ข้าวเกรียบดอกดาหลา , ข้าวเกรียบมะม่วง , ข้าวเกรียบเห็ดหอม , ข้าวเกรียบมะละกอ , ข้าวเกรียบมะเขือเทศ , ข้าวเกรียบหัวไซเท้า , ข้าวเกรียบกล้วยหอม , กล้วยกรอบอบเนย , เห็ดหอมแห้ง , มะเขือเทศแช่อิ่ม , พุทราเชื่อม , น้ำพริกเห็ด , พริกปลา , กระเทียมดอก , มะม่วงแช่อิ่ม ฯลฯ - การคัดบรรจุผลผลิต ดำเนินงานด้านการคัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตร เช่น เห็ด , ผัก , ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและพืชไร่ เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้บริโภค
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ลักษณะการดำเนินงาน
1 
2 
3ดำเนินงานในหลักการของการเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) คือ เน้นผู้บริโภคยั่งยืน ผู้ผลิตยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
4 
5 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
ไม่มีข้อมูล

กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290