แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ความร่วมมือทางวิชาการ
รายงานทุนการศึกษาทั้งหมด
เริ่ม : ถึง :
รายงานทุนการศึกษา
ชื่อทุนหลัก/ทุนย่อย ช่วงเวลาที่ประกาศ
2018 NCUT Winter School 30/01/2561 - 02/02/2561
ทุนดนตรี (Music Grant) 08/02/2561 - 19/02/2561
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290