เข้าสู่ระบบ สำหรับนักศึกษา

USERNAME :
PASSWORD :
 
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยกับการป้อนข้อมูล หรือปัญหาในด้านอื่นๆ เกี่ยวกับระบบนี้   ติดต่อสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 053-873457
ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
053-873285


หมายเหตุ : สอบถามเกี่ยวกับระบบการประเมินประสิทธิภาพ การเรียนการสอน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-873457
ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 053-873285
  • ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 053-873285